🌸 Maskbeskrivningar / Stitch tutorials

Denna sida är under uppbyggnad, så fler maskor och text kommer att läggas till 🙂

This side is under construction and more stitches and text will be added 🙂


Picot / picot

Gör en (eller fler) luftmaska/or. Därefter en smygmaska genom främre maskbågen och i den främre vertikala tråden på fastmaskan (eller stolpen) du nyss gjorde. Se bilder nedan.

Make one (or more) chain. Then you make a slip stitch through the front loop and the front vertical loop in the single crochet (or dc) just made. See pictures below.


Popkorn / Popcorn

Gör 4 stolpar i angiven maska. Ta av nålen från öglan och stick in i den första stolpen du gjorde. Därefter plockar du upp öglan igen och drar igenom. Se bilder nedan.

Make 4 double crochet in the same stitch. Drop the loop from your hook and then insert your hook in the first double crochet you made. Grab the dropped loop and pull it through the stitch. See pictures below.


Puff / Puff

[omslag, stick ner nålen i angiven maska och dra igenom garnet till en längd som motsvarar en stolpe] 4 gånger. Omslag, dra nålen genom nålens alla 9 öglor. “stäng” puffen med en lm.

Yo, insert the hook into the stitch. Pull the yarn through the stitch. [Yo and insert the hook into the same stitch and yo again. Pull the yarn through the stitch] 3 more times. You should now have 9 loops on your hook. Yo and pull the yarn through all your loops. Make one chain to secure the puff.


Relief fastmaska fram / Front post single crochet

Stick in nålen framifrån runt maskan på föregående varv, från höger till vänster, omslag och fullborda maskan som en vanlig fastmaska.

Insert your hook from the front around given stitch, yarn over and finish your single crochet as usual.


Relief halvstolpe bakifrån / back post half double crochet

Omslag, stick in nålen bakifrån runt maskan på föregående varv, från höger till vänster, omslag och fullborda maskan som en vanlig halvstolpe.

Yarn over, insert your hook from the back around given stitch, yarn over and finish your halfdouble crochet as usual.


Relief stolpe bakifrån / back post double crochet

Omslag, stick in nålen bakifrån runt maskan på föregående varv, från höger till vänster, omslag och fullborda maskan som en vanlig stolpe.

Yarn over, insert your hook from the back around given stitch, yarn over and finish your double crochet as usual.


Spik fastmaska / Spike single crochet

Gör en fastmaska med nedtag i en maska 1 eller 2 varv nedanför.

Work a single crochet into a stitch one or two rows below.

img_1238  img_1240


Stående fastmaska / Standing single crochet

Stick in nålen i angiven maska, omslag och dra igenom garnet. Omslag och dra igenom de två öglorna på nålen.

Insert your hook in specified stitch, yarn over and pull loop through, yarn over and pull through the two loops on your needle.